Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΛ 1182 25-7-2014 ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΕΣ ΜΙΣΘΟΙ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 1.500 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.
1)ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗ ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.
2)ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο ΩΣ ΑΝΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΙ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Η ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.
3)ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ, Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΡΣΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΧΙΣΝΕΤ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΙΒΑΝ.
4) ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ,ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ, ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΙΒΑΝ ΤΥΧΟΝ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΗΔΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Η ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΟ.
5)Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΦΕΙΛΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ  ΟΤΙ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΑΦΜ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΙΒΑΝ ΠΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟ ΤΑΧΙΣΝΕΤ.

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΡΟ ΤΩΝ 5 ΕΥΡΩ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΕΑ- ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Aθήνα 14/ 1 / 2011
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Υ4α/οικ 4456
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΠΡΟΣ:
 ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΥΠΕ
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με αμοιβή (εξέταστρο) στα  πρωινά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Κέντρων ΥΓΕΙΑΣ.
Υγείας.
 Σχετικά: 1) Η αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.165114/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2080/Β/2010).
2) Η αριθμ.πρωτ. Υ4α/οικ. 1329/4-1-2011 εγκύκλιος.
3)To αριθμ.πρωτ.Υ4α/οικ.2049/7-1-2011 έγγραφο μας.
  Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται από τις υπηρεσίες των
Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας σχετικά με την αύξηση και
καταβολή του εξέταστρου (5€), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις:
1. Η καταβολή του εξέταστρου αφορά όλους όσους προσέρχονται
στα τακτικά πρωινά εξωτερικά ιατρεία, είναι εφάπαξ  και δεν βαρύνει τον  ασφαλιστικό τους φορέα. Σε περίπτωση που ο ασθενής παραπεμφθεί σε γιατρό άλλης ειδικότητας εντός της ημέρας δεν θα καταβάλλει εκ νέου την αμοιβή εξέταστρου.
2. Για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όπως στρατιώτες και
κρατούμενοι φυλακών είναι σε εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν μέχρι και σήμερα.
3.  Οι χρόνιοι πάσχοντες ( καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, Α.Μ.Ε.Α., μεσογειακή αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS, τυφλοί, σακχαρώδη διαβήτη κ.α.)που προσέρχονται στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, στα οποία  παρακολουθούνται, δεν επιβαρύνονται της καταβολής του εξέταστρου.
4. Οι προσερχόμενοι στα Κέντρα Υγείας στα πλαίσια προγράμματος προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου (εμβολιασμοί,οδοντιατρικές εξετάσεις) δεν καταβάλλουν το εξέταστρο.Σημειώνουμε ότι παραμένει εν ισχύ και η αριθμ.πρωτ.Υ4α/οικ.1329/4-1-2011 εγκύκλιος
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟ 1.1.2015 Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ 360 ΕΥΡΩΝΟΜΟΣ 3863/2010  ΑΘΡΟ 1
Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύνταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος  2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1του άρθρου 11 του νόμου αυτού.
2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται:
Α. Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τακτικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής  αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής.
Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνίασυνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα η το  Δημόσιο. Στους ασφαλισμένους των οποίων η σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού, αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων, η βασική σύνταξη
υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τα έτη ασφάλισης  από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης.
Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται για τους  συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής  στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται στις
περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, σε μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου. Η μείωση της βασικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένουςπου λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεταισε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότη−
σης. Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένησύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και  79,99% χορηγείται το 75% της βασικής σύνταξης, και με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Οι μειώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄), καθώς και για τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄). Στις  περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης  λόγω  θανάτουτο ποσό της βασικής σύνταξης προσδιορίζεται για τον
επιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο με βάση το δικαιούμενο, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε φορέα ή σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ποσοστό σύνταξης
λόγω θανάτου. Προκειμένου για τέκνα, η καταβολή του εν λόγω ποσοστού της βασικής σύνταξης λήγει με τη συμπλήρωση των  ορίων ηλικίας που ορίζονται από τη νομο−
θεσία. Το καταβαλλόμενο σε αυτά ποσοστό, μετά τη διακοπή χορήγησής του, προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείται στο δικαιούχο επιζώντα σύζυγο και έως το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης. Εάν ο  συνταξιούχος λόγω θανάτου λαμβάνει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα ή περισσότερες της μιας σύνταξης λόγω θανάτου, δικαιούται βασική σύνταξη για την εξ ιδίου  δικαιώματος σύνταξη και για τη μεγαλύτερη από τις συντάξεις λόγω θανάτου. Εάν ο συνταξιούχος, λόγω θανάτου, σύζυγος εργάζεται ή απασχολείται δικαιούται βασική σύνταξη. Σε περίπτωση επιμερισμού της εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξης μεταξύ δικαιούχου και τέκνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου αυτού, το ποσό της βασικής σύνταξης κατανέμεται κατά τα ίδια ποσοστά.
Προκειμένου για συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος με περισσότερες της μίας συντάξεις χορηγείται μία βασική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούμενου μιας πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης  κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης βασικής σύνταξης είναι πλήρες και καταβάλλεται από το φορέα  που χορηγεί την πλήρη σύνταξη. Αρμόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύνταξης, σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων, είναι ο απονέμων την αναλογική σύνταξη φορέας κύριας ασφάλισης  ή το Δημόσιο.
Β. Οι ανασφάλιστοι και όσοι έχουν πραγματοποιή σει λιγότερες από 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη  ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
β) Το ατομικό και το οικογενειακό τους εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων σαράντα (5.040) ευρώ και δέκα χιλιάδων ογδόντα (10.080) ευρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά ανακαθορίζονται κατά το ποσοστό ανγ) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων Χωρών. Το ύψος της βασικής σύνταξης είναι πλήρες για οσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα  πέντε (35) ετών διαμονής. Η βασική σύνταξη σε αυτή την κατηγορία των δικαιούχων δεν μεταβιβάζεται σε δικαιοουχα πρόσωπα. Αρμόδιος φορέας καταβολής  της βασικής σύνταξης είναι ο ΟΓΑ σε περιπτωση μη δικαιουχων. δικαιούχων αναλογικού ποσού σύνταξης και οι φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από τους οποίους καταβάλλεται το αναλογικό ποσό σύνταξης.
3. Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων γίνεται με  την επιφύλαξη των ρυθμίσεων περί προστασίας των πολιτών των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και των σχετικών συμβάσεων που έχει επικυρώσει η Ελλάδα.
Άρθρο 3
Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2011 και εφεξής.
1. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά, από 1.1.2011 και εφεξής, σε φορείς κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015, δικαιούνται αναλογικού ποσού σύνταξης, με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός πλήρους έτους ασφάλισης ή τριακοσίων (300) ημερών και με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα  νομοθεσία κατά περίπτωση. Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αν ο χρόνος ασφάλισης είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) ετών ή 4.500 ημερών ασφάλισης, καθορίζεται το 65ο έτος. Η μηνιαία σύνταξη των ανωτέρω, υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης,με βάση ποσοστά επί των προβλεπόμενων συντάξιμων αποδοχών ή ασφαλιστικών κατηγοριών, τα οποία καθορίζονται ως εξής:ΗΜ/ΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΣΦ. ΒΙΟ ΒΑΣΕΙΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 300 4.500 0,80%,  4.501 5.400 0,86%  5.401 6.300 0,92%, 6.301 7.200 0,99%,
 7.201 8.100 1,06%,  8.101 9.000 1,14%,  9.001 9.900 1,22%, 9.901 10.800 1,31%,
10.801 11.700 1,40%, 11.701 15.000 1,50%
Όπου ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε μήνες ή έτη, κάθε μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημέρες ασφάλισης και κάθε έτος σε 300 ημέρες ασφάλισης.Το τελικό ποσό σύνταξης καθορίζεται για όλα τα έτη με βάση το συντελεστή που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος ασφάλισης.
2. Ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο  της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος, καθ’ όλη τη διάρκεια τουεργασιακού του βίου, πλην των αποδοχών του μήνα  κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον  υπολογισμό δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος εντός της χρονικής αυτής περιόδου. Για τους φορείς κύριας ασφάλισης μισθωτών, στους οποίους ως βάση υπολογισμού των παροχών θεωρείται η ημέρα εργασίας, η κατά το προηγούμενο εδάφιο διαίρεση γίνεται με τον αριθμό ημερών εργασίας για το ίδιο χρονικό διάστημα και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί είκοσι πέντε (25)Για τον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού των αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ) λαμβάνεται υπόψη ο μέσος  όρος των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών επί  των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές καθ’ όλο το χρόνο ασφάλισής τους ή ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις και διαμορφώνονται καθ’ όλο τον εργασιακο τοθς βιο.για τον προσδιορισμο των παραπανω συντάξιμων  αποδοχών, οι αποδοχές του ασφαλισμένου ή ο συντάξιμος μισθός του προηγούμενου εδαφίου, για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην των αποδοχών ή του μισθού του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, λαμβάνονται  υπόψη αυξημένες κατά τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και με συντελεστή ωρίμανσης  που  προσδιορίζεται κάθε έτος, με νόμο μετά από γνώμητης Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης στους  φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων, λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές καθ’ όλο το χρόνο ασφάλισης του ασφαλισμένου, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου, του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, έτους. Για τους μισθωτούς ασφαλισμένους στους ανωτέρω φορείς, εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
3. Το άθροισμα των ποσών της βασικής και της αναλογικής σύνταξης λόγω γήρατος, για χρόνο ασφάλισηςτουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ή λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω ή λόγω εργατικού ατυχήματος,δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί  σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2015, αναπροσαρμοζόμενο εφεξής κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Το κατώτατο αυτό όριο μειώνεται σε κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη μειωμένη λόγω γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού ή μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας.
Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου και των τέκνων δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 80% των δύο προηγούμενων εδαφίω4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 43 του ν. 2084/1992

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032
25 Ιουλίου 2014
25361
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
αριθμ.ΚΥΑ 8122.1/29/2014
Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων .
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. 7 των άρθρων 20 και 42 του από 14/19.1.1939 Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων» (Α΄24).
2. Τις διατάξεις του αρθ. 7 παρ. 2 του ν.δ. 2721/1953 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λι−
μενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α΄325).
3. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ. 2 του ν.δ. 158/1969
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων κ.λπ.» (Α΄63).
4. Τις διατάξεις του ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και  άλλες διατάξεις» (Α΄ 92).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 649/1977 «Περί μεταφοράς
αρμοδιοτήτων εις Υπουργείον Δημοσίων Έργων κ.λπ.» (Α΄ 212).
6. Τις διατάξεις του αρθ. 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄127), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 42 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
8. Το αριθ. 511.17/2014(683)/13−02−2014 ΦΕΣ του ΥΝΑ΄/ΔΙΓΑΚΑΛ Α΄.
9. Την αριθ. 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄330) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
10. Την αριθ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄ 926) κοινή απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
11. Το αρθ. 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»(Α΄141).
12. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153).
13. Η αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/2012).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄330) απόφασή μας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 απόφαση (Β΄926) και επανακαθορίζουμε τα υπέρ των Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη ελλιμενισμού, των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως ορίζονται στο ν. 4256/2014 ‘’Τουριστικά πλοία και άλλες Διατάξεις’’(Α΄92), ως ακολούθως:
Α. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
Για τα πλοία/σκάφη της παρούσης απόφασης τα τέλη προσόρμισης είναι μηδενικά.
Β. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Χρέωση ετήσιων τελών ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση Μικρών σκαφών (του ν.4256/2014):
0 – 7μ. 11,00 € ανά μέτρο
Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων (του
ν.4256/2014), ανεξαρτήτως μήκους:
Ανεξαρτήτως μήκους 30,00 € ανά μέτρο
−Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
7,01 και άνω 73,00 € ανά μέτρο
 Ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
7,01−10 μ. 150,00 € ανά μέτρο
10,01−15 μ. 170,00 € ανά μέτρο
15,01 και άνω 200,00 € ανά μέτρο
 Παραδοσιακά πλοία (του ν. 4256/2014)
ανεξαρτήτως μήκους 30,00 € ανά μέτρο
Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέ−
τηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και  διαιρούμενες  με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο  δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Γ. ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών  ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.
Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ) και τα οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης,επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου, κλπ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:
Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία
αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25363
 Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €.
Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται
εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου
εκάστου έτους.
Ε. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
α. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής,
εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:
α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος
β. Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία
της παρούσας απόφασης, που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού Ταμείου/ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.
γ. Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιού−
νται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό, απαλλάσσονται πληρωμής τελών προσόρμισης,
πρυμνοδέτησης−παραβολής.
ΣΤ. Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.
2. Τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία,
καθώς και οι Λιμενικές Αρχές, οφείλουν να συνεργάζο νται αρμονικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οφείλουν:
α) Να ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένα να δη
λώσουν σε αυτά την πρόθεσή τους για το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.
β) Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές, να μεριμνούν έγκαιρα για τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού στο χώρο αρμοδιότητάς τους, με σύμφωνη
γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής και να προβαίνουν  στον έλεγχο και καταγραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών.
4. Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ελλιμενισμού της παρούσης, διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
5. Τα τέλη της παρούσης απόφασης, είναι ανταπο−
δοτικά και αναλώνονται αποκλειστικά από τους φο−
ρείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για
την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.
6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, καταργού
νται η 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄ 330) κοινή υπουργική απόφαση  ΥΠΟΙ−ΥΕΝ και η 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄926)
κοινή απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της.
Πειραιάς, 16 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
.


Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014


 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ  Ο  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΞΗΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
Καθαρισμο  οικοπεδων απο ξηρα χορτα και ευφλεκτα υλικα που βρισκονται εντος  του οικοπεδου υποχρεουνται οι ιδιοκτητες οικοπεδων η με οποιοδηποτε τροπο εκμεταλευτες οικοπεδων και λοιπων ακαλυπτων χωρων, που βρισκονται μεσα σε κατοικημενες περιοχες η κοντα σε αυτες και μεχρι αποσταση  100 μετρων, υποχρεουνται στην αποψιλωση αυτων την ιδια υποχρεωση εχουν οι δημοσιες υπηρεσιες, οι οργανισμοι, οι οργανισμοι τοπικης αυτοδιοικησης δημοι-περιφερειακες αυτοδιοικησεις στους προαναφερομενους χωρους εφοσον εχουν υπο την ιδιοκτησια τουςη εκμεταλευονται αναλογους χωρους. Οι παραβατες της εν λογω διαταξης διωκονται και τιμωρουνται συμφωνα με τις διαταξεις του ποινικου κωδικα εφοσον με αλλη διαταξη δεν προβλεπεται μεγαλυτερη ποινη. 1) πυροσβεστικη διαταξη φεκ β 724 4/1997, 2) πυροσβεστικη διαταξη φεκ β 1459  9/2000, οπως τροποποιηθηκε με το φεκ β 1554 9/2005 και αναθεση της δασοπυροσβεσης στο πυροσβεστικο φεκ α 112 2612/1998.

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΔΙΑΚΟΠΗ 40 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΣΤΗΝ Ε ΕΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΜΕΓΑΛΗ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣ


ΤΟ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΕΙΧΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 40 ΛΕΠΤΑ  ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΩ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  (ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ) ΣΤΗΝ  Ε΄ ΕΦΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΣΤΗΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ  ΑΣ ΥΠΑΡΧΗ ΛΥΣΗ  ΜΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣ


ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΟΥΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.


ΠΟΛΥ  ΜΕΓΑΛΗ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/3/2014 ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ΤΟ ΠΡΩΙ ΚΑΙ  ΟΙ ΟΥΡΕΣ ΗΤΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ  ΚΑΙ ΕΦΤΑΝΑΝ ΤΑ 30 ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΙΚΑ  ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.